ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
___________________________________________

Νομός :   

Συνολικη επιφάνεια υαλοπινάκων (m2) του νέου διαμερίσματος:  

Τύπος Υαλοπίνακα που θα εγκαταστησετε:  

Τύπος Υαλοπίνακα που ηδη υπάρχει:            

Συμπληρώστε αν γνωρίζετε το κόστος του υαλοπίνακα ανά m2:  
     Αν δεν γνωρίζετε το κόστος, οι υπολογισμοί θα γίνουν με βάση την μέση τιμη πώλησης.

Τρέχουσα τιμη πετρελαίου θέρμανσης:    € / λίτρο

Τρέχουσα τιμη κιλοβατώρας:    €
__________________________________

Μειωμένο κόστος θέρμανσης (€):    

Μειωμένο κόστος κλιματισμού (€):  

Συνολικη Ετησια εξοικονόμηση (€):  
 
Μηνες απόσβεσης:  
____________________________________