ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
___________________________________________

Νομός :   

Συνολική επιφάνεια υαλοπινάκων (m2) του νέου διαμερίσματος:  

Τύπος Υαλοπίνακα που θα εγκαταστήσετε:  

Συμπληρώστε αν γνωρίζετε το κόστος του υαλοπίνακα ανά m2:  
     Αν δεν γνωρίζετε το κόστος, οι υπολογισμοί θα γίνουν με βάση την μέση τιμή πώλησης.

Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης:    € / λίτρο

Τρέχουσα τιμή κιλοβατώρας:  _____________________________

Ετήσια εξοικονόμηση (€):  
 
Μήνες απόσβεσης:  
_____________________________